Chủ tài khoản Công ty TNHH máy tính Nam Tân

STK: 169 460 219 Tại Ngân hàng ACB –PGD Trần Duy Hưng, Hà Nội
STK: 0451 000 273 896 Tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam(VCB) – Chi nhánh Thành Công, Hà Nội
STK: 0451 370 273 898 Tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam(VCB) – Chi nhánh Thành Công, Hà Nội USD

Chủ tài khoản Trần Vân Lý

STK: 0021 000 490 837 Tại ngân hàng Vietcombank-Hà Nội (VCB)
STK: 1410 205 209 700 Tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn VN – CN Mỹ đình (Agribank)
STK: 1902 093 498 6999 Tại ngân hàng Techcombank – Chi nhánh Đông Đô
STK: 1251 0000 912 928 Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Đông Đô (BIDV)